Jaume Casadesús. Cap del Programa d’Ús Eficient de l’Aigua en Agricultura. IRTA

Entrevista a Jaume Casadesús, Dr. en Biologia i Enginyer Informàtic. IRTA. Cap del Programa d’Ús Eficient de l’Aigua en Agricultura.

“La recerca, la innovació i la transferència del coneixement, claus per a millorar l’ús de l’aigua en l’agricultura”

L’aigua és un element cabdal per a l’agricultura actual i del futur. Som conscients que el coneixement agronòmic dels cultius, la tecnificació de les explotacions i l’ús d’eines digitals permetran avançar en l’ús eficient de l’aigua de reg.

“Els reptes que afrontem tenen a veure en com satisfer una demanda creixent de productes agroalimentaris al mateix temps que ens trobem amb episodis d’escassetat d’aigua”

Entrevista completa a RURALCAT

Comparteix