CERCANT ALTERNATIVES DE CONREUS AL SEGARRA-GARRIGUES

És un objectiu de la Comunitat de Regants trobar nous cultius per millorar la rendibilitat de les explotacions dels productors. Ara presentem l’experiència del  conreu del BRÒCOLI. Seguirem amb altres experiències innovadores.

Prova pilot del cultiu del bròcoli entre dos conreus de cereals (ordi o blat)

La prova efectuada a una finca d’en Josep M. Porta amb la participació d’ASG ha fet palès que la iniciativa tècnicament és molt bona: a final d’agost es sembra el bròcoli i als 3 mesos es cull, cosa que permet fer un doble cultiu de cereal i bròcoli. No ofereix problemes amb les gelades de novembre i no cal molta aigua de rec.

Per altra banda l’acord de comercialització proposat és molt correcte: “Congelados de Navarra” es compromet a compar tota la collita i a fer l’assessorament tècnic en tot el cicle de producció del cultiu.

Ara, crec que l’objectiu seria augmentar les hectàrees de prodcció fins arribar a una massa crítica suficient que permetés fer la inversió per construir una planta local d’elaboració per tal d’evitar els costos del transport y augmentar així els beneficis per al productor i ser una alternativa clara de conreu.

Hem de treballar en aquesta línia.

Josep Maria Jové.
President Comunitat de Regants del Segarra-Garrigues.

Comparteix

Deixa un comentari